Ubuntu 18.04 LTS kernel 4.15.0-60-generic

Po zaktualizowaniu kernela na ubuntu 18.04 LTS do wersji: 4.15.0-60-generic serwer HP proliant G3 (rok 2006) zawiesza się. Występuje "kernel panic".

(4.15.0-60-generic #67-Ubuntu SMP Thu Aug 22 16:55:30 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux_)

Rozwiązanie to downgrade kernela do wersji 4.15.0-58-generic czyli:

apt remove linux-image-4.15.0-60-generic

mcedit /boot/grub/menu.lst - usunięcie wpisów -60

upgrade-grub

reboot

rm /boot/vmlinuz-4.15.0-60-generic
rm /boot/initrd.img-4.15.0-60-generic
update-grub